Modul slouží k třídění a správě Vašich produktů. V levé části je seznam kategorií (složek s produkty), v pravé části výpis produktů v dané kategorii.

Levá část - KATEGORIE PRODUKTŮ

Přidej

Otevře nové okno s vytovořením kategorie.

 


Přidat kategorii produktů

Hlavička

Název

Zadejte název článku.

Umístění

Vyberte umístění ze struktury webu. Aktuální stránka se zanoří do zobrazené kategorie (na poslední místo).

Datum vydání

Datum vydání článku, nepovinný údaj.

Hlavní box

Perex (upoutávka)

Napište popis kategorie. Lze použít základní formátovací nástroje textu, např. tučný text, odrážky, odkaz.

Obrázek kategorie

Dle nastavení Vašeho Webu můžete kategorii přiřadit obrázek. Po kliknutí na tlačítku "plus" se otevře dialogové okno s výběrem obrázku z Vašeho lokálního disku.

Výchozí vlastnosti produktů

Odkaz na web

Produkty

 


 

Vyhledat

Fulltextové vyhledávání v názvech kategorií.

Akce po najetí myši přes řádek s názvem kategorie:

Přidat podkategorii produktů - přidá kategorii, která se do aktivní kategorie zanoří
Upravit kategorii produktů - otevře nové okno s editací kategorie
Posunout kategorii produktů nahoru
Posunout kategorii prodktů dolů
Zrušit kategorii produktů - otevře dialogové okno s potvrzením smazání kategorie

Produkty bez kategorie

Zde se zobrazují produkty nebo varianty produktů, které nejsou obsahem žádné kategorie.

Produkty v akci

Zde se zobrazují produkty, které mají v kartě produktu zaškrtnuto "varianta je v akci". Ty se na webu zobrazují jako akční. V případě více akčních produktů jednotlivé produkty na webu rotují s načtením další stránky.

Produkty označené jako novinky

Zde se zobrazují produkty, které mají v kartě produktu zaškrtnuto "varianta je novinka". Ty se na webu zobrazují jako novinky. V případě více novinek jednotlivé produkty na webu rotují s načtením další stránky.

Pravá část - SEZNAM PRODUKTŮ

V této části je abecedně řazený seznam všech produktů v dané kategorii. Z tohoto místa produkt můžete editovat nebo smazat.

 

 

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.