Modul slouží k zadávání novinek zobrazovaných na webu. Vyplňuje se zpravidla Název, Perex, popř. Text a Navázané prvky.

Hlavička

Název

Zadejte název článku.

Umístění

Vyberte umístění ze struktury webu. Aktualita bývá zpravidla zanořena do stránky Aktuality.

Datum vydání

Datum vydání článku, nepovinný údaj. Zadejte, pouze pokud chcete, aby datum vydání bylo jiné než dnešní.

Hlavní box

Perex (upoutávka)

Napište obsah novinky. Lze použít základní formátovací nástroje textu, např. tučný text, odrážky, odkaz. Více formátovacích prvků textu nedoporučujeme používat.

Text

Pokud je tak váš web naprogramován, napište prosím text novinky.

Navázané prvky

Obrázky, soubory, videa, fotogalerie, formuláře, kontakty

Zde přikládáte prvky, které se k aktualitě pojí a zobrazují se dle potřeby Vašeho webu na předem daných místech (aktualit se většinou netýkají).

SEO

Titulek stránky, popis stránky, klíčová slova

Nepovinné pole. Zadáním vhodně zvolených hesel zvýšíte dohledatelnost Vaší stránky ve vyhledávačích

Publikace

Zde máte možnost ovlivnit časové zobrazení novinky na webu. Výchozí pozice je "publikovat trvale", pro články typu aktualit se tato funkce zpravidla nepoužívá.

Ostatní

Autor

U aktualit se zpravidla nepoužívá.

Zobrazit seznam podstránek

U aktualit se zpravidla nepoužívá.

Akce

Uložit

Uloží stránku a zůstane v aktuálním zobrazení.

Uložit a zavřít

Uloží stránku a přepne se do zobrazení "mapy webu".

Uložit a ukázat

Uloží stránku a ukáže její obsah v rámci celého webu.

Zavřít bez uložení

Přepne zobrazení do "mapy webu", bez uložení informací.

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.