Modul pro úpravu produktů a jejich variant. Každý produkt má svoji unikátní "kartu" a jednu až neomezený počet "variant". V kartě produktu jsou obsaženy informace společné pro všechny varianty, ve variantách se poté uvádí pouze informace, které chcete od karty produktu odlišit. Základním principem je, že každý produkt má svoji kartu a min. 1 variantu.

Obecné

Název

Název produktu

Upoutávka

Upoutávka produktu - volitelně

Katalogové číslo

Pokud používáte katalogové označení produktů, zde jej můžete zadat.

Externí odkaz

Je-li na Vašem webu naprogramováno zobrazení externího odkazu produktu, zde jej můžete zadat.

Popis

Hlavní popis produktu. K dispozici jsou nástroje wysiwyg editoru.

Vlastnosti

V této záložce definujete produktu vlastnosti, které se produktu a všech jeho variant týkají. V kartě produktu zatrhněte jednu nebo více vlastností, ve variantách (v záložce vlastnosti) poté specifikujte jejich hodnotu.

Tip: Jednotlivé vlastnosti vytváříte a editujete v hlavní nabídce "Správce webu".

Umístění

Jeden produkt se může vyskytovat současně v několika kategoriích. Pokud chcete produkt ponechat pouze na jednom místě webu (v jedné kategorii), můžete tuto záložku přejít; automaticky je již vyplněna dle umístění, odkud jste produkt začali vytvářet.

Obrázky (média)

Místo pro přidání médií vážícím se k produktu.

Obrázek produktu

Přiřaďte svému produktu obrázek. Variantu malý, střední nebo velký vyberte podle toho, jak je váš web naprogramován. Nenechte se zmást, v některých případech může být i pod "malý" obrázek přiřazen rozměrově "velký" obrázek. Jedná se zde pouze o odlišení možností, kdy by váš web byl naprogramován pro zobrazení třech různých variant obrázků.

Obrázky

Zde přidejte libovolné množství obrázků produktu. Ty se poté na webu budou zobrazovat v "lightboxu".

Soubory

Přiřaďte k produktu libovolné množství souborů.

Video

Oživte vašim návštěvníkům prohlížení přidáním videa s produktem.

Velikosti, DPH, záruka, výrobce

Jedná se v podstatě o další "vlastnosti" produktu, tentokrát předdefinované dle obecného použití.

Postup použití:

Ve "správci webu" si nejdříve nadefinujte skupiny vlastností, které pro jednotlivé produkty budete využívat. V kartě produktu poté zvolte, které vlastnosti se na konkrétní produkt vážou, ve variantě produktu poté vyplňte nebo vyberte konkrétní hodnoty.

 


Varianty

Pro vytváření variant obecně platí tato pravidla:

  • každý produkt musí mít minimálně jednu variantu
  • zůstane-li varianta nevyplněna, přenáší se na ni informace z karty produktu
  • údaje v kolonkách, které jsou vyplněny ve variantě, mají vyšší prioritu (budou na webu zobrazeny), než údaje z karty produktu

 

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.