Modul pro vytváření a správu formulářů na vašem webu.

Levá strana - seznam formulářů

Seznam všech vytvořených formulářů. Seřazeno abecedně.

Přidej

Přidá nový formulář.

Pravá strana - editace formuláře

Název formuláře
Identifikační označení pro vaši potřebu, na webu se nebude zobrazovat.

Titulek formuláře
Titulek, který bude vidět na webu.

Text k formuláři
Průvodní text k formuláři.

Prvky formuláře
Přidat - přidá nový prvek

Levé pole - textový popis pole (např. jméno ...)

Typ pole (rozbalovací nabídka)

  • input - jeden řádek textového pole
  • textarea - textový blok, zpravidla se 4 řádky textu, délka textu v poli neomezena (vytvoří se posuvník)
  • checkbox - "zaškrtávací tlačítko". Uživatel volí mezi hodnotami Ano (zaškrtnuto) a Ne (nezaškrtnuto)
  • radio - "radiobutton". Výběr z několika hodnot jednoho pole. Do řádku s hodnotami (vpravo od výběru typu pole) napište možnosti, které dáváte na výběr, a oddělte je středníkem

Důležitost pole (rozbalovací nabídka)

  • povinné - pokud uživatel pole formuláře nevyplní, nebude možné formulář odeslat
  • nepovinné - je na vůli uživatele, jestli pole vyplní
  • e-mail - pole typu e-mail. Formulář nebude možno odeslat, pokud pole nebude obsahovat správnou syntaxi e-mailové adresy

Přesunout
Levým tlačítkem myši chytněte celý řádek a přesuňte jej na patřičné pořadí.

Odebrat
Odebere pole formuláře.

Adresa e-mailu
E-mail, na který se bude formulář odesílat.

Předmět e-mailu
Předmět odesíláného e-mailu.

Text e-mailu
Email může obsahovat text uvozující odesílané informace.

 

 

 

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.