Slouží k zadání textových informací, obrazových dat, obrázků stránky, přiřazených souborů a dalších prvků stránky, tvoří základní kámen systému.

Hlavička

Název

Zadejte název článku.

Umístění

Vyberte umístění ze struktury webu. Aktuální stránka se zanoří do zobrazené kategorie (na poslední místo).

Datum vydání

Datum vydání článku, nepovinný údaj.

Hlavní box

Perex (upoutávka)

Napište úvod článku. Na webu bude zpravidla zvýrazněn nebo jinak graficky oddělen od textu článku. Lze použít základní formátovací nástroje textu, např. tučný text, odrážky, odkaz. Více formátovacích prvků textu nedoporučujeme používat.

Text

Napište hlavní text článku. Lze použít množství formátovacích nástrojů a funkcí vkládání prvků. Pro zachování vizuální jednoty Vašeho webu však doporučujeme používat výhradně předvolené styly (vyberte z položky "Styl").

Základní funkce wysiwyg (what you see is what you get) editoru:

Zdroj - přepne zobrazení do html kódu, doporučujeme používat zkušenějším uživatelům
Vyjmout - vyjme vybraná data a uloží je do schráky
Kopírovat
Vložit - vloží text ze schránky (clipboardu)
Vložit jako čistý text - vloží text ze schránky, očištěný od formátování z jiných aplikací
Vložit z wordu - vloží text ze schránky, která byla zkopírována z aplikace Word. V dalším kroku budete mít možnost zachovat nebo odstranit odstavcové styly a formátování textu. I když se tato funkce zdá lákavá, doporučujeme se jí vyhnout, nebo alespoň nepoužívat importované odstavcové styly Společně s textem vloženým z programu Microsoft Word tu hrozí zkopírování nežádoucích html tagů!
Tisk - vytiskne obsah boxu "Text"
Zpět - kroky úprav v editoru
Znovu - kroky úprav v editoru
Hledat, hledat nahradit - vyhledá a nahradí řetězec textu
Vybrat vše - vybere obsah celého boxu
Odstranit formátování - užitečná funkce např. pro vyčištění textu formátovaného v jiných aplikacích
Tučné - formátování znaků
Kurzíva - formátování znaků
Podtržené - formátování znaků
Přeškrtnuté - formátování znaků
Dolní index - formátování znaků
Horní index - formátování znaků
Číslovaný seznam
Odrážky
Zmenšit odsazení
Zvětšit odsazení
Citace - formátování odstavce
Zarovnat vlevo - formátování odstavce

Zarovnat na střed - formátování odstavce

Zarovnat vpravo - formátování odstavce
Zarovnat do bloku - formátování odstavce

Vložit / změnit odkaz - otevře dialogové okno s vlastnostmi vkládaného odkazu (URL, e-mail, kotva ve stránce, aj.)

Odstranit odkaz - odstraní vložený odkaz

Vložit / změnit obrázek - otevře dialogové okno s vlastnostmi vkládaného obrázku
Vložit / upravit flash - otevře dialogové okno s vlastnostmi souboru swf
Vložit / změnit tabulku - otevře dialogové okno s vlastnostmi vkládané tabulky
Vložit vodorovnou linku - vloží vodorovnou linku
Vložit speciální znaky - otevře okno s mapou znaků (tzv. glyfy)

 

Navázané prvky

Obrázky, soubory, videa, fotogalerie, formuláře, kontakty

Zde přikládáte prvky, které se ke stránce pojí a zobrazují se dle potřeby Vašeho webu na předem daných místech.

SEO

Titulek stránky, popis stránky, klíčová slova

Nepovinné pole. Zadáním vhodně zvolených hesel zvýšíte dohledatelnost Vaší stránky ve vyhledávačích

Publikace

Zde máte možnost ovlivnit časové zobrazení stránky na webu. Výchozí pozice je "publikovat trvale".

Publikovat trvale

Pro články s neomezenou časovou platností. Tato možnost je označena jako výchozí.

Publikovat od - do

Pro články s omezenou časovou platností.

Nepublikovat

Zaškrtněte, pokud stránku nechcete publikovat. Tuto možnost využijete např. pro vytvoření zkušební stránky. Pozor - pokud jsou pod stránkou zanořeny další články (viz mapa webu) a necháte-li zaškrtnutou tuto možnost, na webu se tyto zanořené články také nezobrazí.

Ostatní

Autor

Nepovinný údaj. Je-li Váš web naprogramován tak, že zobrazuje jméno autora, lze je zde zadávat.

Zobrazit seznam podstránek

Zaškrtnuté pole udělá z této stránky "rozcestník" a v obsahu stránky zobrazí všechny zanořené články. Pokud stránka obsahuje text, seznam podstránek se zobrazí na konci stránky, pod textem.

Akce

Uložit

Uloží stránku a zůstane v aktuálním zobrazení.

Uložit a zavřít

Uloží stránku a přepne se do zobrazení "mapy webu".

Uložit a ukázat

Uloží stránku a ukáže její obsah v rámci celého webu.

Zavřít bez uložení

Přepne zobrazení do "mapy webu", bez uložení informací.

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.