cesta brněnského
odpadu
/Sako

Vytvořili jsme knížku o historii brněnské spalovny a leták popisující třídění odpadu a schéma spalovny. Až doslouží, hodíme je do modrého kontejneru.

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.