Bonusia /
Napněte plachty
a vyplouváme

Pro klienta jsme zpracovali kompletní webové rozhraní pro veškerou jeho komunikaci zahrnující náborový webzaměstnanecký intranetuživatelský extranet.

Všechny 3 portály jsou vzájemně propojeny, a tak plavčíci i kapitáni mohou bez problémů zvednout kotvy a vyplout pod vlajkou Bonusia.

www.zvednikotvy.cz

kreatura se těší
na vaše výzvy.
máte chuť?

Zašlete nám váš kontakt!
Ozveme se zpátky a pokusíme se vypátrat vaše nejtajnější přání.